Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2018ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 621.500€
2 Zeharkako zergak 40.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 1.043.600€
4 Transferentzia arruntak 659.500€
5 Ondare sarrerak 30.000€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 0€
8 Finantza aktiboak 500€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  GUZTIRA 2.431.100€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 530.700€
2 Ondasun arrunten erosketa 983.800€
3 Finantza gastuak 1.000€
4 Transferentzia arruntak 200.306€
6 Inbertsio errealak 711.694€
7 Kapital transferentziak 3.100€
8 Finantza aktiboak 500€
9 Finantza pasiboak 0€
  GUZTIRA 2.431.100€

 

Aurrekuntuak

pdf
83.85 KB
2015·12·08 Aurrekontuak
pdf
55.87 KB
2014·12·30 Aurrekontuak

Kreditu aldaketak

pdf
51.73 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak
pdf
51.9 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak
pdf
52.18 KB
2016·02·02 Kreditu aldaketak
pdf
52.23 KB
2016·02·02 Kreditu aldaketak
pdf
44.42 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak