Telefonos y direcciones

Telefonos y direcciones

Olaberriko udala

  • Dirección: San Joan plaza 1 - 20212 Olaberria(Gipuzkoa)
  • Telefono: 943 881 434
  • Correo eléctronico: udala@olaberria.eus