Berriak

SAN JOAN JAIETAN JOLASAK INSTALATZEKO BAIMEN ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA IREKITA

OHARRA: Azoka-hartzaile esleipendunek erabiltzen dituzten karabanak, autoak, furgonetak eta antzekoak ezin izango dira kokatu postuen ondoan. Udalak adierazitako aparkalekuetan jarri beharko dira.

2024·05·09


 

ALKATETZA EBAZPENA 137/2024


 

Interesdunek ESKAERA ORRIArekin batera honeako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte udaletxean:

1-. NAN edo IFKren fotokopia.

2-. Instalatu nahi den erakarpenaren ezaugarri teknikoak: jarduera mota eta haren neurriak.

3-. Erantzukizun zibileko poliza, honeko gutxieneko estaldurarekin: 150.253,03 euro.

4-. Zinpeko adierazpena: higiene, segurtasun arau eta lan arriskuen ingurukoa.