Abisuak, erreklamazioak eta iradokizunak

Abisuak, erreklamazioak eta iradokizunak

943 88 14 34 telefonora deituz edo web orriaren bitartez ere udal zerbitzuen funtzionamenduari buruzko zure Abisu, Erreklamazio edo Iradokizunak jakinaraz diezazkigukezu.

Eskerrik asko hobetzen laguntzeagatik!

DLYFormulario

Abisuak, erreklamazioak eta iradokizunak

Datu pertsonalen tratamendua

Inprimaki honetako datu pertsonalak erasandakoaren onespenaz jasotzen dira. Tratamendu automatizatua izango dute, eta Olaberriko Udaleko Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek soilik udal kudeaketarako erabili ahali zango dira, eta beste administrazio publikoei edo beste norbaiti laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitakoa betetzen bada. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzte Hiritarra Atenditzeko Zerbitzuaren bitartez (HAZ).

Atal honen bidez egindako galdera edo eskariak ez dira prozedura hasten duten egintzatzat joko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 42, 68 eta 70. Artikuluetan ezarritakoaren ondorioetarako. Hala ere, interesdunak dagozkion administrazio-prozedurak hasteko eskubidea du.