App Lege Oharra

Lege Oharra:
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Jakinaren gainean nago, galdera-sorta hau betetzerakoan emandako datuak Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 1999/15 Lege Organikoak eta Titularitate Publikoa duten Izaera Pertsonaleko Datuen Fitxategiei eta Datuen Babeserako Euskal Agentziaren sorrerari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legeak babesten dituela, Olaberriako Udaletxearen jabetzako fitxategi batera igaroko direla eta eskabidea burutzeko beharrezkoak diren administrazio-prozeduretan aurreikusitakoaren arabera erabiliko direla. Era berean, datuak sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta abarrerako Olaberriako Udalaren helbidera jo dezakedala badakit: Olaberriako Udala - Plaza San Joan, 1 S N, 20212 Olaberría (Gipuzkoa).