Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2019ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 635.500€
2 Zeharkako zergak 30.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 1.079.100€
4 Transferentzia arruntak 731.750€
5 Ondare sarrerak 31.200€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 60.000€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  GUZTIRA 2.567.550€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 548.875€
2 Ondasun arrunten erosketa 1.014.200€
3 Finantza gastuak 1.100€
4 Transferentzia arruntak 189.275€
6 Inbertsio errealak 811.000€
7 Kapital transferentziak 3.100€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Finantza pasiboak 0€
  GUZTIRA 2.567.500€

 

GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2019/01/16)

Aurrekuntuak
pdf
83.85 KB
2015·12·08 Aurrekontuak
pdf
55.87 KB
2014·12·30 Aurrekontuak
Kreditu aldaketak
pdf
51.73 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak
pdf
51.9 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak
pdf
52.18 KB
2016·02·02 Kreditu aldaketak
pdf
52.23 KB
2016·02·02 Kreditu aldaketak
pdf
44.42 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak