Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2022ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 607.600€
2 Zeharkako zergak 40.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 1.452.700€
4 Transferentzia arruntak 806.750€
5 Ondare sarrerak 36.450€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 5.000€
7 Kapital transferentziak 550.000€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  GUZTIRA 3.498.500€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 546.400€
2 Ondasun arrunten erosketa 1.336.000€
3 Finantza gastuak 8.000€
4 Transferentzia arruntak 130.500€
5 Kreditu globala 152.500€
6 Inbertsio errealak 1.322.000€
7 Kapital transferentziak 3.100€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Finantza pasiboak 0€
  GUZTIRA 3.498.500€

 

GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2020/01/17)

Aurrekuntuak
pdf
83.85 KB
2015·12·08 Aurrekontuak
pdf
55.87 KB
2014·12·30 Aurrekontuak
Kreditu aldaketak
pdf
51.73 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak
pdf
51.9 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak
pdf
52.18 KB
2016·02·02 Kreditu aldaketak
pdf
52.23 KB
2016·02·02 Kreditu aldaketak
pdf
44.42 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak