Aurrekontuak

Aurrekontuak

2023ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 597.000€
2 Zeharkako zergak 60.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 2.358.000€
4 Transferentzia arruntak 841.000€
5 Ondare sarrerak 41.000€
6 Inbersio errealak  3.000€
7 Kapital transferentziak 0€
8 Finantza aktiboak -
9 Pasibo finantzieroak -
  GUZTIRA 3.900.000€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 551.000€
2 Gastu arruntak 1.531.500€
3 Finantza gastuak 12.000€
4 Transferentzia arruntak 129.000€
5 Kreditu globala (max. %5) 195.000€
6 Inbertsio errealak 1.478.000€
7 Kapital transferentziak 3.500€
8 Finantza aktiboak -
9 Finantza pasiboak -
  GUZTIRA 3.900.000€

 

GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2023/01/23)

Aurrekuntuak

pdf
83.85 KB
2015·12·08 Aurrekontuak
pdf
55.87 KB
2014·12·30 Aurrekontuak

Kreditu aldaketak

pdf
51.73 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak
pdf
51.9 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak
pdf
52.18 KB
2016·02·02 Kreditu aldaketak
pdf
52.23 KB
2016·02·02 Kreditu aldaketak
pdf
44.42 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak