Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2020ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 617.600€
2 Zeharkako zergak 30.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 1.174.500€
4 Transferentzia arruntak 726.250€
5 Ondare sarrerak 29.800€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 0€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  GUZTIRA 2.608.150€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 586.871,50€
2 Ondasun arrunten erosketa 1.039.600€
3 Finantza gastuak 1.100€
4 Transferentzia arruntak 169.650€
5 Kreditu globala 5.178,50
6 Inbertsio errealak 772.650€
7 Kapital transferentziak 3.100€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Finantza pasiboak 0€
  GUZTIRA 2.608.150€

 

GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2020/01/17)

Aurrekuntuak
pdf
83.85 KB
2015·12·08 Aurrekontuak
pdf
55.87 KB
2014·12·30 Aurrekontuak
Kreditu aldaketak
pdf
51.73 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak
pdf
51.9 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak
pdf
52.18 KB
2016·02·02 Kreditu aldaketak
pdf
52.23 KB
2016·02·02 Kreditu aldaketak
pdf
44.42 KB
2016·02·03 Kreditu aldaketak