Harremanetarako - Zerbitzu Sozialak

Harremanetarako

  • Helbidea: Elena Orts
  • Telefonoa: 943 881 232
  • E-maila: gizarte@olaberria.eus
  • Ordutegia: Astelehena, asteartea eta osteguna: 8:00etatik 13:00etara  Ostiralak: 08:00etatik-12:00etara

Datu pertsonalen tratamendua

Inprimaki honetako datu pertsonalak erasandakoaren onespenaz jasotzen dira. Tratamendu automatizatua izango dute, eta Olaberriko Udaleko Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek soilik udal kudeaketarako erabili ahali zango dira, eta beste administrazio publikoei edo beste norbaiti laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitakoa betetzen bada. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzte Hiritarra Atenditzeko Zerbitzuaren bitartez (HAZ).

Atal honen bidez egindako galdera edo eskariak ez dira prozedura hasten duten egintzatzat joko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 42, 68 eta 70. Artikuluetan ezarritakoaren ondorioetarako. Hala ere, interesdunak dagozkion administrazio-prozedurak hasteko eskubidea du.

Gizarte zerbitzuak

Gizarte zerbitzuak

Gizarte Ekintzak

3.en mundurako laguntzak