Idazkaritza

Idazkaritza

Arduradunak

Iñaki Alonso Idazkari-Kontuhartzaile
Jesus Mari Aguirrezabala Kontabilitate Administraria
Josune Gorospe Administraria

 

Harremanetarako

  • Helbidea: San Juan Plaza 1 - 20212 Olaberria (Gipuzkoa)
  • Telefonoa: 943 88 14 34 
  • Faxa: 943 88 91 93
  • Posta elektronikoa: udala@olaberria.eus
  • Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 15:00etara

 

DLYFormulario

Idazkaritza

Datu pertsonalen tratamendua

Inprimaki honetako datu pertsonalak erasandakoaren onespenaz jasotzen dira. Tratamendu automatizatua izango dute, eta Olaberriko Udaleko Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek soilik udal kudeaketarako erabili ahali zango dira, eta beste administrazio publikoei edo beste norbaiti laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitakoa betetzen bada. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzte Hiritarra Atenditzeko Zerbitzuaren bitartez (HAZ).

Atal honen bidez egindako galdera edo eskariak ez dira prozedura hasten duten egintzatzat joko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 42, 68 eta 70. Artikuluetan ezarritakoaren ondorioetarako. Hala ere, interesdunak dagozkion administrazio-prozedurak hasteko eskubidea du.