Gobernu kideak

Egitura

Azken udal hauteskudeetako emaitzetan oinarrituz, honako hauek osatzen dute udal taldea:

Jokin Garmendia Asurabarrena  - OEO

Nerea Castaño Irazola - OEO

Jon Renteria Goitia - OEO

Irene Irastorza Asurabarrena - OEO

Aitor Urkiola Ugartemendia - EH-BILDU

Isa Herrera Carrasco - EH-BILDU

Ainhoa Goiburu Eskitxabel- EH-BILDU

 

Informazio Batzordeak

Jokin Garmendia Asurabarrena

Jokin Garmendia Asurabarrena

PRESIDENTEA

- Azpiegiturak

- Hirigintza

- Nekazaritza

- Ogasuna eta kontuak

- Udal zerbitzu teknikoak

 

Jon Renteria Goitia

 

PRESIDENTEA

- Kultura

- Kirola

- Euskara

- Hezkuntza

 

Nerea Castaño Irazola

Nerea Castaño

PRESIDENTEA

- Gizarte Zerbitzuak

- Gazteria

- Festak

 

Irene Irastorza Asurabarrena

 

PRESIDENTEA

- Berdintasuna eta Memoria

 

Aitor Urkiola Ugartemendia

 

PRESIDENTEA

- Ingurumena 

 

 

ORGANO KOLEGIATUETAKO ORDEZKARIAK

Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erreglamendua onartzen duen 2568/1986 Errege Dekretuaren 38. artikuluan ezarritakoan oinarrituz, horrela geratzen dira ordezkaritzak:

 

Jokin Garmendia Asurabarrena

Jokin Garmendia Asurabarrena

 

- EUDEL
- GOIEKI
- GOIERRI FUNDAZIOA
- GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA
- GOIMEN
- TOLOSAKO HILTEGIA
- SASIETA
- UR KONTSORZIOA

 

Jon Renteria Goitia

 

- HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

- HERRIESKOLAKO ORGANO GORENA

 

 

Alkatearen tenientea: Nerea Castaño

Nerea Castaño

 

 

ZINEGOTZIEN ORDAINSARIAK